هنر معرق کاری گالری معرق خاتون ویدا

مقدمه ای در باره هنر معرق کاری

هنر معرق چوب نوعی تزیین چند تکه ای هم سطح و الحاقی است که در آن قطعاتی مطابق با قسمت بندی های طرح از لایه های هم ضخامت و یا هر هنری که بخش اساسی ترکیب فنی و هنری آن از قطعات کنار هم چیده تشکیل شده باشد،

ادامه مطلب