وبلاگ

دیدگاه پنج اقتصاددان درباره انتخابات ۱۵ تیر

تحلیل و دیدگاه پنج اقتصاددان درباره انتخابات ۱۵ تیر
دیدگاه پنج اقتصاددان درباره انتخابات ۱۵ تیر

پنج اقتصاددانی در بیانیه‌ایی به تحلیل انتخابات ۸ تیر پرداخـتند و دیدگاه خود را درباره انتخابات ۱۵ تیر مطرح کردند.

داود سـوری، محمد طبیبیان، موسـی غنی‌نژاد، فرهـاد نیلی و مسـعود نیلی پنج اقتصادانانی هسـتند که در بیانیه‌ای به تحلیل انتخابات ۸ تیر پرداخـتند و دیدگاه خود را درباره انتـخابات ۱۵ تیر مطرح کردند.

به گزارش نوین اکسپو به نقل از  تجارت‌نیوز، انتخابات ۸ تیرماه ۱۴۰۳، پیام‌های مهـم و متعددی دربر داشـت که اینجا فرصـت پرداختن به همه آن‌ها نیست.

از جمله نتایج برآمده از این رویداد  آن بود که مشخص شد درصـد بزرگی از جمعیت صاحب رای کشـور، یا آینده مطلوب خود را در میان هیچ‌کدام از چهره‌های تاییـدشده ندیدند یا نامزدها را در جـایگاهی ارزیابی نکردند که بتـوانند به آنچه می‌گویند عـمل کنند؛ یا می‌خواستـند به مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، بگوینـد که خواستارِ تغییراتی بسـیار بزرگ‌تر هستند.

نـمی‌توان کتمان کرد که بخشی از آنانی هـم که رای دادند، در حـوزه‌هایی، با گـروه اول، هـم‌نظر بودند؛ مگر در این نکته که، هنـوز رگه‌هایی از امـید به بهـبود در دل داشتند.

شاید همه‌ی پیام‌ها را بتوان در این عبارت کـوتاه اما بسـیار هشدار دهنده خلاصـه کرد که؛ بـخش بزرگی از جامعه، این صنـدوق رای، که می‌تواند مسـالمت‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار برای حل مشـکلات بزرگ از جمله تـعارض منافع باشد را، ناتوان از انـجام ماموریت یاد شده ارزیابی می‌کنند.

اینکه آیا هـمه پیام‌هایی که در رخداد روز ۸ تیـرماه، توسط مردم داده شـد، شنیده هم شـده است یا نه را آینـده آشکار خواهد کرد.

آیا این پیام مهم شنیده شد که ظرفیت‌های در اختیـار، برای ایجاد تغییراتی حتـی اندک و تدریجی، ولی پایـدار و ماندگار در زنـدگی مردم، در حال زوال است؟

ما در مناسبت‌های دیـگر، هشدار داده‌ایم که التـهاب‌های بزرگ خارجی در کنار چـالش‌های عظیم اقتـصادی در حوزه‌های آب، انـرژی، بـودجه و فرا بودجه، بانک، صـدوق‌های بازنشستگی و فقر و نابـرابری، در یک طـرف و التهاب‌های عـمیق سیاسی، فرهنـگی و اجـتماعیِ داخلیِ برآمده از شـکاف در حال بزرگ‌تر شـدن بین‌نسلی در طرف دیگر، جامعه‌ی ایران را بسـیار ناپایدار کرده است.

این شکنندگی ناشـی از آن است که حسـب تجربه، گروه‌های بزرگـی از زنـان، جـوانان و بـخش بزرگی از قـشر متوسط، کسـانی را که رای و نظر آن‌ها را در نـظام حکمرانی نمایندگی و پیگیری کنند نمـی‌یابند.

لازم می‌دانیم توجـه هم وطنان گرانـقدر را به این نکته مهم جلب کنیم که زمین بازی انتـخابات روز ۱۵ تیر با انتخابات روز ۸ تیر متـفاوت‌است.

کارکـرد انتخابات ۱۵ تیر، به‌طور کامـل و بسیار تعیین کننده، پیش‌گیرانه و سلبی است.

این انتـخابات به طور ناگزیر، نه برای بیان خواسـته ها، بلکه برای اعـلام ناخواسته هاست. برای پیش گیری از تحـمیل هزینه‌های بیشتر بر تن نحـیف ایران عزیز و ممانعت از حاکم شـدن باورها و سـیاست‌هایی است که بارها نخواستن آن‌ها فریـاد زده شده است.

از نظر ما، ابـعاد بزرگ مشـکلات خارجی و خـطرات بزرگ‌تر پیـش روی مرتبط با آن، در کنار شکاف‌های عـیق و واگرای ناشی از ناترازی‌های مـالی و زیست محیطی، ظرفیتی را برای تحـمل ضربات ناشی از رویـکردهای پرهزینه در روابط خارجـی و آزمودن ایده‌های توهـم‌آلود و علم ستیز در مواجـهه با مشکلات داخلی، باقی نگذاشته است.


در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید.

شبکه های اجتماعی نوین اکسپو

جستجو کردن

درباره نوین اکسپو

نوین اکسپو با هدف گذاری منحصر به فرد در جهت طراحی سایت  با قابلیت اطلاع رسانی با حداقل هزینه، راهکاری قدرتمند در جـهت نــمایش و معرفی آخـرین دستـاوردهـا و فـناوری هـای نـــوین

طراحی  وب سایتی منحصر به فرد با امکان نمایش و اطلاع رسانی در نوین اکسپو

بیشتر ببینید: