بخوانید:مدل جدید محدودیت اینترنتی در ایران کلید خورد

سایت ها و برنامه هایی که بدون فیلترشکن باز می شدند حالا برای شما باز نمی شود؟ خسارت به کسب و کارهای اینترنتی !
بخوانید:مدل جدید محدودیت اینترنتی در ایران کلید خورد

جزئیات این اتفاق نا امید کننده به کسب و کارهای اینترنتی خسارت فراوانی وارد می کند.

شما هم از آن دسته افرادی هستید که در این یکی دو روز فیلترشکن شان متصل می شود اما هیچ سایت و برنامه ای را باز نمی کند؟ یا سایت ها و برنامه هایی که بدون فیلترشکن باز می شدند حالا برای شما باز نمی شود؟ بله؛ مدل جدید محدودیت اینترنتی در ایران کلید خورده است. این اتفاق نا امید کننده  به کسب و کارها خسارت فراوانی وارد می کند.

جستجو کردن

درباره نوین اکسپو

نوین اکسپو با هدف گذاری منحصر به فرد در جهت طراحی سایت  با قابلیت اطلاع رسانی با حداقل هزینه، راهکاری قدرتمند در جـهت نــمایش و معرفی آخـرین دستـاوردهـا و فـناوری هـای نـــوین

طراحی  وب سایتی منحصر به فرد با امکان نمایش و اطلاع رسانی در نوین اکسپو

بیشتر ببینید: