وبلاگ

اعلام شرایط معافیت مالیاتی کارتخوان‌ها

معافیت از پـرداخت مـالیات کارتخوان‌ها چه شـرایطی دارد/اعلام شرایط معافیت مالیاتی کارتخوان‌ها
اعلام شرایط معافیت مالیاتی دستگاه کارتخوان

بانک مرکزی فـاکتـورهای دستـگاه‌های کارتخوان‌ و درگاه‌های پـرداخت الکـترونیکی را به صورتـحساب الکـترونیکی تبـدیل می‌کند/اعلام شرایط معافیت مالیاتی کارتخوان‌ها

بانک مرکزی به موجـب قانون تسـهیل فاکتورهای دستـگاه‌های کارتخوان‌ و درگاه‌های پرداخت الکـترونیکی را به صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌کند.

اشـکان هراتی، معاون پژوهش سـازمان امور مالیـاتی کشـور، درباره اینکه چه کسـانی مشمول صدور صورتحـساب الکتـرونیکی می‌شـوند، گفت:

فروشندگان خدمات وکالاهای تک‌نرخ و هـمچنین کسانی که سقـف ۱۸ میلیارد تـومان فروش داشـته و از صـدور صورتحساب معـاف هستند، تا پایان سال ۱۴۰۴ رسید دستـگاه‌ها و درگاه پـرداخت الکترونیـکی آن‌ها به‌عنـوان صورت حسـاب الکترونیکی تلقـی می‌شود.

اشکان هراتی، معاون پژوهش سازمان امور مالیاتی کشور
به گفته‌ی وی، اشخاصی می‌تـوانند از دستـگاه‌های کارتخوان‌ و درگاه پرداخت الکـترونیکی برای صدور صورت‌حساب الکتـرونیکی استـفاده کنند. که صرفاً کالا یا خـدمات تک‌نرخی (با نرخ مالیات بر ارزش افزوده) می‌فروشند. یا کالا و خـدمات با نرخ واحـدی را عرضه کرده است و به فـروش می‌رسـانند.

هراتی دریک برنامه تلویزیونی این توضیحات را ارائـه کرده و همچــنین اعلام کرده است:

«کسـانی که تا سـقف ۱۸ میلیارد تومان فروش داشتـه، یعنی به حدی نرسیده که بتـوانند صورتحساب صـادر کرده و به بیانی از صـدور آن معـاف هستند،

می‌توانند تا پـایان سال ۱۴۰۴ از دستـگاه‌های کارتخوان‌ و درگاه پـرداخت الکترونیکی خـود برای صدور صورتحـساب الکترونیکی استـفاده کنند. رسید دستـگاه‌های کارتخوان برای این افـراد به‌عنوان صورتحـساب الکـترونیکی تلـقی می‌شود.

 

در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید.

شبکه های اجتماعی نوین اکسپو

جستجو کردن

درباره نوین اکسپو

نوین اکسپو با هدف گذاری منحصر به فرد در جهت طراحی سایت  با قابلیت اطلاع رسانی با حداقل هزینه، راهکاری قدرتمند در جـهت نــمایش و معرفی آخـرین دستـاوردهـا و فـناوری هـای نـــوین

طراحی  وب سایتی منحصر به فرد با امکان نمایش و اطلاع رسانی در نوین اکسپو

بیشتر ببینید: