وبلاگ

 استعفای دسته‌ جمعی در اتاق بازرگانی

احتـمال استعفای دسته‌جمعی هیات‌مـدیره اتاق بازرگانی در اعتتراض به فشارهای دولـت
 استعفای دسته‌ جمعی در اتاق بازرگانی

اعضای هیئت مدیره اتـاق بازرگانی استعفا می دهند؟

به گزارش نوبن اکسپو به نقل از  اقتصاد آنلاین، اعطای اختیار به دبیرخانه شورایعالی نـظارت، اعطای اخـتیار در تصویب بودجه اتاق و محـدودیت حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق سه تصـمیمی که دولت برای اتاق بازرگانی گـرفته بود و اعـضای اتاق از آن به‌عنوان کودتای دوم علیه اتاق نـام می‌بردند، با استـقامت هیئت‌رئیـسه فعلاً به تصویب نرسیـده اما اعضای اتاق مـی‌گویند اگر دولت برای افزایش اختیارات خود در اتـاق پافشاری داشتـه باشد، احتمال استـعفای دسته‌جمعی هیئـت نمایندگان اتاق وجود دارد.

حدود یک‌سال است که دولـت سـعی دارد از طریق هیئت نظارت، به‌طـور غیرقانونی به آجرهای خانه بـخش خصوصی رسوخ کند. بعد از جایـگزینی کرسی ریاست اتاق ایران از حسـین سلاح‌ورزی به صمد حـسن‌زاده بسیاری از فعالان بخـش خصوصی و حقوق‌دانان هشـدار دادند که اینجا پایان جـریان خالص‌سازی اتاق ایران نیست. همین‌طور هم شد.

شـورای نظارت با وجود اینـکه از منـظر حقوقی چنین شأنی نـداشت اما در روزهای پایـانی سال، انتـخابات اتاق آبادان را ابـطال کرد. همچنین، به‌رغـم اینکه یکی از اسامی اتاق، خانه تشـکل‌ها و تشکلِ تشـکل‌هاست اما از گوشـه و کنـار هم حرف و ح«دیت‌هایی مبنی بر کاهـش تعداد نمایندگان تشـکلی در اتاق ایران به گوش می‌رسد. این اقـدامات تا آنجـا پیش رفته که برخی اعضای هیئـت نمایندگان معتقدند چنانچه نتـوانند از کیان بخـش خصوصی دفاع کنند، در پایان دوره دهم، اسـتقلال اتاق بازرگانی تـبدیل به افسانه می‌شود.

 

در شبکه های اجتماعی نوین اکسپو همراه ما باشید.

شبکه های اجتماعی نوین اکسپو

جستجو کردن

درباره نوین اکسپو

نوین اکسپو با هدف گذاری منحصر به فرد در جهت طراحی سایت  با قابلیت اطلاع رسانی با حداقل هزینه، راهکاری قدرتمند در جـهت نــمایش و معرفی آخـرین دستـاوردهـا و فـناوری هـای نـــوین

طراحی  وب سایتی منحصر به فرد با امکان نمایش و اطلاع رسانی در نوین اکسپو

بیشتر ببینید: